Antalya Birlik Halı Saha

Telefon 1 Telefon 1 0 242 742 71 16
Adres Adres Aydınevler mahallesi, 5501. Sokak No:4, 07600
Antalya Birlik Halı Saha Telefon Numarası | Antalya Birlik Halı Saha Adresi | Antalya Birlik Halı Saha Ulaşım | Antalya Birlik Halı Saha İletişim | instagram: @birlikhalisaha
1385